WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน

WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน
WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน
รหัสสินค้า: japan-00064
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 18,777.00บาท
ไม่รวมภาษี: 18,777.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

ZG:OKA01:WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน BY PEACH AIR
20-23 ก.พ. 2017 ราคา 18,777บาท(รับได้27ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม: ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
----------------------
เยือนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นสัมผัสความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ถนนช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดแสนจะคึกคักตั้งแต่เช้าถึงค่ำ
ราคาเพียง 18,777 บาท
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู ต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไม่อั้น
-----------------------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5 สายการบิน PEACH AIR กดเพื่อดู Line: xxxxx เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เมืองนาฮ่า-ผามันโซะ– ร้านโอกาชิ โกเตน - สวนสับปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
01.15 น. เดินทางบินลัดฟ้าสู่โอกินาว่า โดยเที่ยวบิน MM990 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ
ที่พัก SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ปราสาทซูริโจ-ดิวตี้ฟรี–โอกินาว่าเวิลด์ – โรงงานแก้ว- ถนนโคคุไซโดริ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ SHABU SHABU
ที่พัก SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ –อิออน จัสโก้- ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ต -กรุงเทพฯ
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงและค่ำตามอัธยาศัย
17.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
21.20 น. นำทุกท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน MM989 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี    
       
ทัวร์ฮ่องกง ระดับ 5 ดาว ที่เที่ยวราชบุรี สถาน ที่ เที่ยว ระยอง ที่ เที่ยว พัทยา สาม มิติ ที่ เที่ยว รีสอร์ท กาญจนบุรี
บ้านพักหัวหินราคาถูกติดทะเล สถาน ที่ ท่องเที่ยว ภูเก็ต ที่เที่ยวหัวหิน กลางคืน สถาน ที่ เที่ยว เชียงใหม่ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ รถโดยสาร
สถาน ที่ เที่ยว เชียงราย ทัวร์ต่างประเทศ      
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ญี่ปุ่น matisaridethetrip.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004