EASY WINTER TOKYO ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน

EASY WINTER TOKYO ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน
รหัสสินค้า: japan-00009
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 26,900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 26,900.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

EASY WINTER TOKYO ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน สายการบิน SCOOT (TZ)
21-25ม.ค.ราคา27,900บาท #ลดเหลือ24,900.-(รับได้14ที่)
23-27ม.ค.ราคา26,900บาท #ลดเหลือ24,900.-(รับได้09ที่)
26-30ม.ค.ราคา29,900บาท (รับได้08ที่)
29ม.ค.-02ก.พ.ราคา29,900บาท(รับได้25ที่)
31ม.ค.-04ก.พ.ราคา27,900บาท(รับได้16ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม: ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)**
--------------------------
พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIR กดเพื่อดู Line: xxxxx ', '119', '128146167', 'null', '1122979', maskedLinePayload)"> กดเพื่อดู Line: xxxxx โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมเครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dream กดเพื่อดู Line: xxxxx
-สัมผัสประสบการณ์หิมะสุดฟิน ที่ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท
-สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
-มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
-อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น
-สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
-พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
----------------------------
รายละเอียดย่อ:
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ 6
ของสายการบิน Scoot Air กดเพื่อดู Line: xxxxx ', '119', '128146167', 'null', '1122979', maskedLinePayload)"> กดเพื่อดู Line: xxxxx (TZ) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 วัดนาริตะ – ร้านดองกี้โฮเต้ – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – แช่น้ำแร่ร้อน
00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โดยเที่ยวบินที่ TZ292 สายการบิน Scoot Air กดเพื่อดู Line: xxxxx ', '119', '128146167', 'null', '1122979', maskedLinePayload)"> กดเพื่อดู Line: xxxxx เดินทางด้วยเครื่องบินลำใหม่แบบ Boeing 787 Dream กดเพื่อดู Line: xxxxx
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินสกู๊ตไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พักที่ Atami New Fujiya Hotel / Just One Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า จังหวัดยามานาชิ

วันที่ 3 ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
พักที่ Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
ค่ำ พักที่ Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
09.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TZ291 ***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินสกู๊ตไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ

●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี    
       
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน        
         
         
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ญี่ปุ่น matisaridethetrip.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004